WERKWIJZE

Bij de Breinsmederij gaan we samen aan het werk rondom beeldvorming bij bijzondere breinen. Als basis gebruiken we hiervoor de mindset theorie van dr Carol Dweck.

Mindset theorie

Dr. Carol Dweck heeft onderzoek gedaan naar de visies die mensen kunnen hebben op de ontwikkeling van hun persoonskenmerken en capaciteiten, de zogenaamde mindsets. Sommige mensen geloven dat hun intelligentie, talenten en kwaliteiten vast liggen en dat je deze moet bewijzen. Andere mensen, zoals wij,  geloven dat ze hun intelligentie, talenten en kwaliteiten in aanleg hebben gekregen en dat je ze verder kunt ontwikkelen. Vaak hebben mensen een vaste mindset in hoe ze naar bijzondere breinen kijken. `Hij kan geen oogcontact maken, want hij is autistisch` of ´laat haar maar, ze is hoogsensitief, ze huilt altijd´. Men kijkt alleen naar die kenmerken, de persoon zelf verdwijnt als het ware achter het hokje. De missie van de Breinsmederij is mensen te leren om met een groei mindset naar bijzondere breinen te kijken. Zo zal men elkaar beter begrijpen en wordt verbinding mogelijk gemaakt.

Brain Blocks & Toolbox vol veerkracht

We werken graag beeldend, omdat informatie in alle breinen beter wordt opgeslagen in beelden dan in woorden. We maken daarom gebruik van Brain Blocks om autisme uit te leggen en gebruiken de Toolbox vol veerkracht om mensen met hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid te leren waar hun comfortzone zit en hoe je deze kunt vergroten.

Bibi &Ab

Daarnaast bedenken we graag ezelsbruggetjes en metaforen om beelden te smeden die  als foto’s worden opgeslagen in het geheugen. Sanne heeft daarom Bibi en Ab tot leven laten komen.

Bibi is een meisje met een BIjzondere BInnenwereld. Ze heeft een enorme denkkracht, maar heeft ook een enorme gevoeligheid op prikkels. Er komt teveel of te weinig informatie binnen, ze heeft moeite met het begrijpen van haar (eigen) wereld en wordt overweldigd door de vele prikkels die op haar afkomen. Ab heeft een Ander Brein. Niet zozeer in denkkracht, maar wel in de wijze waarop hij informatie verwerkt. Hij vindt de wereld vanzelfsprekend en kan goed grenzen aangeven. Ab blijft makkelijker in balans en vindt zijn weg wel. Bibi raakt nogal eens de weg kwijt. Soms haar eigen weg en soms ook de weg van de ander. Dat komt omdat onze (onderwijs)systemen gebaseerd zijn op het brein van Ab. Bibi herkent de logica van die systemen niet van nature en loopt daarom nog al eens vast in die systemen. Gelukkig heeft ze een enorme denkkracht en kan ze die inzetten om de wereld in ieder geval beter te begrijpen. Er is immers niets mis met haar brein, maar het mist wel de aansluiting met de wereld.

Ben of ken je een Bibi? kom dan naar de Breinsmederij om de aansluiting met de wereld weer te vinden!