WERKWIJZE

 BREINSMEDEN 

In de Breinsmederij gaan we samen aan het werk om verbindingen te versterken. De werkmethode die we daarbij gebruiken is breinsmeden. Breinsmeden?! Ja, breinsmeden! Breinsmeden is de techniek waarbij je leert een sterker geheel te creeëren door  te spelen met de manier waarop je er naar kijkt. Zo kom je dichterbij jezelf en anderen, waardoor er een omgeving ontstaat waarin iedereen zichzelf kan zijn en onderlinge relaties worden versterkt. 

Breinsmeden is een samengesteld werkwoord wat zijn betekenis ontleent aan de twee woorden die erin zijn te vinden. 

 
Brein-sme-den (breinsmeedde; heeft gebreinsmeed) 
Het creeëren van een sterker geheel door te spelen met de manier waarop je er naar kijkt.
 
1. Opgewarmde brein bewerken door al je zintuigen te gebruiken;
2. Uitdenken, verzinnen, creeëren door iets eerst te ont-wikkelen, daarna het juiste onderdeel te  bewerken om tot slot sterker verder te gaan;
3. Tot stand brengen van verbinding;

4. Eigenaar worden van hetgeen je overkomt.

 

 

 

 

Mindset theorie

Daarnaast werken we veel met de mindsettheorie van Dr. Carol Dweck. Zij heeft onderzoek gedaan naar de visies die mensen kunnen hebben op de ontwikkeling van hun persoonskenmerken en capaciteiten, de zogenaamde mindsets. Sommige mensen geloven dat hun intelligentie, talenten en kwaliteiten vast liggen en dat je deze moet bewijzen. Andere mensen, zoals wij,  geloven dat ze hun intelligentie, talenten en kwaliteiten in aanleg hebben gekregen en dat je ze verder kunt ontwikkelen. Vaak hebben mensen een vaste mindset in hoe ze naar bijzondere breinen kijken. `Hij kan geen oogcontact maken, want hij is autistisch` of ´laat haar maar, ze is hoogsensitief, ze huilt altijd´. Men kijkt alleen naar die kenmerken, de persoon zelf verdwijnt als het ware achter het hokje. In de Breinsmederij leer je om met een groei mindset naar bijzondere breinen te kijken. Zo zal men elkaar beter begrijpen en wordt verbinding mogelijk gemaakt.

Brain Blocks & Toolbox vol veerkracht

We werken graag beeldend, omdat informatie in alle breinen beter wordt opgeslagen in beelden dan in woorden. We maken daarom gebruik van Brain Blocks om autisme uit te leggen en gebruiken de Toolbox vol veerkracht om mensen met hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid te leren waar hun comfortzone zit en hoe je deze kunt vergroten.