WERKWIJZE

Bij de Breinsmederij gaan we samen aan het werk rondom beeldvorming bij bijzondere breinen. Als basis gebruiken we hiervoor de mindset theorie van dr Carol Dweck.

Mindset theorie

Dr. Carol Dweck heeft onderzoek gedaan naar de visies die mensen kunnen hebben op de ontwikkeling van hun persoonskenmerken en capaciteiten, de zogenaamde mindsets. Sommige mensen geloven dat hun intelligentie, talenten en kwaliteiten vast liggen en dat je deze moet bewijzen. Andere mensen, zoals wij,  geloven dat ze hun intelligentie, talenten en kwaliteiten in aanleg hebben gekregen en dat je ze verder kunt ontwikkelen. Vaak hebben mensen een vaste mindset in hoe ze naar bijzondere breinen kijken. `Hij kan geen oogcontact maken, want hij is autistisch` of ´laat haar maar, ze is hoogsensitief, ze huilt altijd´. Men kijkt alleen naar die kenmerken, de persoon zelf verdwijnt als het ware achter het hokje. De missie van de Breinsmederij is mensen te leren om met een groei mindset naar bijzondere breinen te kijken. Zo zal men elkaar beter begrijpen en wordt verbinding mogelijk gemaakt.

Brain Blocks & Toolbox vol veerkracht

We werken graag beeldend, omdat informatie in alle breinen beter wordt opgeslagen in beelden dan in woorden. We maken daarom gebruik van Brain Blocks om autisme uit te leggen en gebruiken de Toolbox vol veerkracht om mensen met hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid te leren waar hun comfortzone zit en hoe je deze kunt vergroten.