WERKWIJZE

Bij de Breinsmederij gaan we samen aan het werk om een omgeving te smeden waarin iedereen tot zijn recht komt. Een omgeving waarin je samen het leven veerkrachtig tegemoet kunt treden door elkaars verschillen te omarmen. Vooral als die verschillen ontstaan door anders werkende breinen, zoals bij autisme, hoogsensitiviteit en hoofbegaafdheid. We leren je hoe verschillende breinen werken en hoe ze bij elkaar komen. We laten je ervaren hoe je jouw mindset kunt inzetten om een positiever (zelf)beeld te vormen en hoe je vandaar uit kunt groeien en/of groei mogelijk kunt maken. We dagen je uit om op een andere manier te kijken en zetten je graag in beweging om blokkades op te heffen, of nog beter, blokkades te voorkomen. 

BREINSMEDEN 

De werkmethode die we daarbij gebruiken is breinsmeden. Breinsmeden?! Ja, breinsmeden! Breinsmeden is de techniek waarbij je leert, uitgaande van het bestaande, je brein flexibel in te zetten om zo spelenderwijs dichterbij jezelf én anderen te komen en te blijven. Een techniek waarmee je een omgeving creeërt waarin iedereen zichzelf kan zijn en onderlinge relaties worden versterkt. 

Breinsmeden is een samengesteld werkwoord wat zijn betekenis ontleent aan de twee woorden die erin zijn te vinden.  

Het brein

Het brein, ook wel hersenen genoemd, is een complex orgaan. Het bestaat uit 2 verschillende helften, linker- en rechterhersenhelft, die met elkaar afstemmen en op verschillende wijze invloed hebben op je beweging, geheugen, cognitite en emotie. Daarnaast kan je je brein ook opdelen in het bewustzijn en het onderbewustzijn. Met het bewustzijn ben je actief bezig, het onderbewustzijn is een proces waar je niet bewust mee bezig bent. In het onderbewustzijn wordt bijvoorbeeld je ademhaling geregeld, maar ook alles wat je op de automatische piloot doet. Je brein bestaat uit de vele tientallen miljarden neuronen, waarvan elk in verbinding staat met een groot aantal andere neuronen, soms wel duizenden. 

 

De definitie van het brein zoals deze te vinden is in de dikke van Dale is:

Brein (het; o; meervoud:breinen)

1. Hersens: aan zijn brein ontsproten

2. Leider, ontwerper: het brein achter de roofoverval

Smeden 

Smeden is een eeuwenoude techniek waarbij het de kunst is het metaal te verwarmen zonder dat het smelt én om het daarna te bewerken en te behameren zonder dat het breekt. Vervolgens moet je het zo laten afkoelen dat het hardheid en veerkracht verkrijgt. Wanneer je dit niet op de juiste wijze doet wordt het te kwetsbaar en breekt het af of is het te stomp. Metaal bestaat uit kleine kristallen, de moleculen, die door de bewerking in kleinere deeltjes breken. De kristallen schuiven minder goed langs elkaar en daardoor wordt het metaal stugger. Smeden is dus een techniek die ervoor zorgt dat voorwerpen die gesmeed zijn duidelijk sterker zijn dan voorwerpen die bewerkt zijn op een andere wijze. 

De definitie van smeden zoals deze te vinden is in de dikke van Dale is 

Sme-den (smeedde, heeft gesmeed)

1. (Gloeiende) Metalen hamerend of kloppend bewerken

2. Uitdenken, verzinnen: plannen smeden

3. Tot stand brengen: een coalitie starten

 

 Breinsmeden is dus een techniek die zijn oorsprong vindt in bovenstaande omschrijvingen. Breinsmeden is de techniek waarbij je leert, uitgaande van het bestaande, je brein flexibel in te zetten om zo spelenderwijs dichterbij jezelf én anderen te komen en te blijven. Een techniek waarmee je een omgeving creeërt waarin iedereen zichzelf kan zijn en onderlinge relaties worden versterkt. 

De definitie van breinsmeden zoals deze te vinden is onder copywright van Sanne Harleman is:
 
 
Brein-sme-den (breinsmeedde; heeft gebreinsmeed)  
1. Opgewarmde brein bewegend bewerken door je zintuigen te gebruiken;
2. Uitdenken en verzinnen door te proberen, te oefenen, fouten te maken en weer door te gaan;
3. Tot stand brengen van verbinding;
4. Dat wat er is zo bewerken dat er iets nieuws ontstaat.
 

 

Mindset theorie

Daarnaast werken we veel met de mindsettheorie van Dr. Carol Dweck. Zij heeft onderzoek gedaan naar de visies die mensen kunnen hebben op de ontwikkeling van hun persoonskenmerken en capaciteiten, de zogenaamde mindsets. Sommige mensen geloven dat hun intelligentie, talenten en kwaliteiten vast liggen en dat je deze moet bewijzen. Andere mensen, zoals wij,  geloven dat ze hun intelligentie, talenten en kwaliteiten in aanleg hebben gekregen en dat je ze verder kunt ontwikkelen. Vaak hebben mensen een vaste mindset in hoe ze naar bijzondere breinen kijken. `Hij kan geen oogcontact maken, want hij is autistisch` of ´laat haar maar, ze is hoogsensitief, ze huilt altijd´. Men kijkt alleen naar die kenmerken, de persoon zelf verdwijnt als het ware achter het hokje. De missie van de Breinsmederij is mensen te leren om met een groei mindset naar bijzondere breinen te kijken. Zo zal men elkaar beter begrijpen en wordt verbinding mogelijk gemaakt.

Brain Blocks & Toolbox vol veerkracht

We werken graag beeldend, omdat informatie in alle breinen beter wordt opgeslagen in beelden dan in woorden. We maken daarom gebruik van Brain Blocks om autisme uit te leggen en gebruiken de Toolbox vol veerkracht om mensen met hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid te leren waar hun comfortzone zit en hoe je deze kunt vergroten.