Studiebegeleiding

Studiebegeleiding voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs en leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De meeste kinderen met een bijzonder brein kunnen prima leren. Ze hebben alleen moeite om hun denkkracht om te zetten naar daadkracht. Ze raken verstrikt in hun denkwerk en krijgen daardoor de leerstof niet juist verwerkt. Soms zijn hier simpele studievaardigheden voor te ontwikkelen zoals leren mindmappen of leren snellezen. Vaak is dit echter niet afdoende om te zorgen dat de studieresultaten passen bij het vermogen van de leerling.

Bij de Breinsmederij zijn we er in gespecialeerd om  uit te zoeken waar welke blokkade zit, die maakt dat er niet uit de leerling komt wat er in zit. Samen met de leerling gaan we aan de slag met de leerstof en helpen we de leerling zijn blokkade op te heffen. We gebruiken de huidige lesstof om ervoor te zorgen dat de leerling zelf in staat is de lesstof eigen te maken. Aangezien het bij bijzondere breinen vaak om specifieke blokkades gaat, werken we vooral individueel.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bel of mail gerust!